Search

นักวิจัยพบ ‘เชื้อเเบคทีเรียสังเคราะห์เเสง’ เพิ่มความหวังบำบัดโรคหัวใจ

Photosynthetic cyanobacteria could help patients suffering from heart disease, according to a new study. ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเปิดเผยว่า หลังจากทดลองฉีดเเบคทีเรียที่สังเคราะห์เเสงได้เข้าไปในหัวใจของหนูทดลองที่เป็นโรคหัวใจ และใช้เเสงส่องเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์เเสง ทีมงานสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนขึ้นในกระเเสเลือดที่นำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและส่งเสริมการทำงานของหัวใจ โจเซฟ วู ผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโส กล่าวว่า การบำบัดด้วยเเบคทีเรียสังเคราะห์เเสง เป็นระบบการนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หมุนเวียนไปใช้ใหม่ ทีมงานวิจัยฉีดเชื้อเเบคทีเรียพิเศษเข้าไปในหัวใจหนูทดลอง เชื้อเเบคทีเรียใช้พลังงานที่ได้จากเเสงในกระบวนการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ในหัวใจให้กลายเป็นออกซิเจนผลการศึกษานี้อาจจะช่วยบำบัดผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอเเละกล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจน โจเซฟ วู ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยสเเตนฟอร์ด... Read More

งานวิจัยชี้ “การดื่มกาแฟ” อาจช่วยอายุยืน – ลดความเสี่ยงโรคร้าย

รายงานการศึกษาสองชิ้นที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Annals of Internal Medicine เมื่อวันที่ 10 ก.ค. พบว่าการดื่มกาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลายชนิด รวมทั้ง มะเร็ง เบาหวาน และโรคหัวใจ รายงานบอกว่าผู้ที่ดื่มกาแฟแบบไม่ผสมคาเฟอีน หรือที่เรียกว่า De-caf ก็อาจได้รับประโยชน์ของกาแฟเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับคาเฟอีน รายงานชิ้นแรกซึ่งติดตามข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างกว่า 520,000 คน จาก 10 ประเทศในยุโรป เป็นเวลาราว 16 ปีครึ่ง พบว่ายิ่งกลุ่มตัวอย่างดื่มกาแฟมากเท่าไร ก็มีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตน้อยลง โดย... Read More

‘หินคาร์บอนไดออกไซด์’ แก้ปัญหาโลกร้อนในไอซ์แลนด์

หลายประเทศพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ อีกด้านหนึ่ง คือ นักวิทยาศาสตร์ต้องตามเกมให้ทันเพื่อลดการปล่อยก๊าซทำลายชั้นบรรยากาศโลก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากไอซ์แลนด์คิดค้นวิธีทำให้ก๊าซชนิดนี้กลายเป็นหินที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับสภาพอากาศโลก 10 ปีก่อน Reykjavik Energy กิจการสาธารณูปโภคด้านพลังงานของประเทศไอซ์แลนด์ เริ่มต้นโครงการ CarbFix เพื่อทดสอบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นผลจากการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพออกมาใช้นั้นจะสามารถถูกกักเก็บคืนไว้ใต้ดินอย่างถาวรได้อีกหรือไม่ เอ็ดด้า อาราด็อนเทอร์​ ผู้จัดการโครงการ ระบุว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์เลียนแบบการกักเก็บก๊าซนี้ตามธรรมชาติ เหมือนการทับถมของฟอสซิลทั่วไป เพียงแต่เร่งเวลาให้กระบวนการเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิม CarbFix เริ่มการทดสอบนี้ที่โรงไฟฟ้า Hellsheidi ที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฟดับสนิท ซึ่งยังมีพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ถือเป็นพลังงานไม่มีต้นทุนและยั่งยืนแหล่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ แต่แหล่งพลังงานนี้ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลเช่นกัน วิธีของ CarbFix... Read More

เงินไม่ช่วย!? งานวิจัยชี้การให้รางวัลเป็นเงินเพื่อกระตุ้นการออกกำลังกาย ใช้ไม่ได้ผล

TEC New Fitbit ขณะนี้คนอเมริกันราว 30% มีปัญหาโรคอ้วนจากอาหาร และการขาดการออกกำลังกาย นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันจากหลายมหาวิทยาลัย ทดลองเพื่อหาคำตอบว่าการให้แรงจูงใจในรูปตัวเงิน จะช่วยกระตุ้นให้คนอเมริกันออกกำลังกายมากขึ้นได้หรือไม่? โดยนักวิจัยตั้งเงินรางวัล 60 ดอลลาร์สำหรับสมาชิกของ fitness club ที่ไปใช้เวลาออกกำลังกายมากขึ้นในช่วงหกเดือน แต่ได้พบว่าเงินจูงใจดังกล่าวไม่สร้างผลแตกต่างในพฤติกรรมการใช้เวลาออกกำลังกายทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มที่ไม่ควบคุมแต่อย่างใด นักวิจัยพบว่า ในช่วงแรกๆ นั้นสมาชิกของกลุ่มทดลองที่ได้รับสัญญาว่าจะได้เงินรางวัล 60 ดอลลาร์ มีความกระตือรือร้นอย่างมากเกี่ยวกับความคาดหวังของตน แต่ปรากฏว่าความกระตือรือร้นนี้จางหายไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนแรก คือจากที่รับปากว่าจะไปออกกำลังกายสัปดาห์ละสามครั้ง แต่ที่จริงแล้วไปใช้เวลาเพียงสองครั้งต่อสัปดาห์ และในท้ายที่สุดก็ไปใช้เวลาใน fitness club เพียงสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเอง... Read More

ผู้เชี่ยวชาญแนะการทำสวนเกษตรแบบ ‘อนุรักษ์นิยม’ ช่วยบำรุงดิน

ผู้เชี่ยวชาญแนะการทำสวนเกษตรแบบ ‘อนุรักษ์นิยม’ ในยุคปัจจุบันเพื่อลดการใช้ปุ๋ย และลดความจำเป็นในการใช้รถแทร็คเตอร์พรวนดิน เดวิด มอนโกเมอรี่ (David Montgomery) เจ้าของหนังสือ “Growing a Revolution” ที่แนะนำการทำสวนเกษตรแนว ‘อนุรักษ์นิยม’ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า หลักสำคัญของการปลูกพืชแนวทางนี้มีสามข้อใหญ่ๆ ข้อแรก คือการไม่พรวนดิน ข้อที่สองคือการปลูกพืชคลุมดินตลอดการเพาะปลูก ข้อสาม เป็นเรื่องการหมุนเวียนปลูกพืชที่หลากหลาย นักวิชาการ เรย์ วีล จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ กล่าวว่าการปลูกพืชคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในยุคที่เกิดภาวะโลกร้อน และวิธีนี้ยังสามารถป้องกันการสูญเสียผิวดินด้วย ขณะเดียวกัน เกษตรกรบางรายที่ทดลองปลูกพืชด้วยวิธีนี้บอกว่า... Read More

นกในตระกูล ‘กา’ สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ไม่ต่างจากลิง

The cognitive skills of crows, ravens and other corvids are as sophisticated as those of apes, even though they have a much smaller brain. (© Jana Müller) ‘กา’ เป็นสัตว์ที่ถูกมองว่ามีสัญชาตญาณพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้ถูกสะท้อนในความเชื่อ... Read More

‘สตรีที่คลอดบุตร’ ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนามักตกเป็นเหยื่อการละเมิด

การปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงการบังคับทำหมัน การทำร้ายร่างกาย และการลวนลามทางเพศ นักวิจัยในสหรัฐฯ และแทนซาเนีย พบว่าสตรีที่กำลังคลอดบุตรทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา มักตกเป็นเป้าของการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมและการละเมิดสิทธิต่างๆ เช่น การขาดความเป็นส่วนตัว การถูกละเลย การบังคับให้ต้องทำหมัน การทำร้ายร่างกาย และการลวนลามทางเพศ รายงานพบว่าแม้สตรีเหล่านี้จะมีโอกาสคลอดบุตรที่โรงพยาบาลซึ่งมีอุปกรณ์เพื่อช่วยให้รอดชีวิตได้ก็ตาม แต่การละเมิดในรูปแบบต่างๆ ก็ทำให้สตรีไม่อยากเข้ารับบริการ นักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐฯ พบว่าการให้ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนได้ร่วมตั้งมาตรฐานเรื่องการดูแล การสร้างการยอมรับ และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนไข้กับเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ การระบุต้นเหตุของการละเมิด และอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเข้ามาสอดส่องดูแลมากขึ้นโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบ จะช่วยลดการทำร้ายร่างกายและการละเลยลงได้ถึงราว 66% และว่าปัญหาดังกล่าวแม้อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ สำหรับสตรีที่คลอดบุตรนั่นเอง source :- http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=066993750906116073 Read More

นักวิจัยพบยีนที่เกี่ยวข้องกับ ‘โรคนอนไม่หลับ’

นักวิจัยชี้ว่าโรคนอนไม่หลับเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม โรคนอนไม่หลับหรือ insomnia เป็นสาเหตุให้เกิดอาการนอนหลับยาก ตื่นง่ายและกลับไปนอนหลับต่อไม่ได้ โรคนอนไม่หลับเรื้อรังอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด โรคอ้วนและโรคซึมเศร้า เท่าที่ผ่านมา บรรดานักวิจัยรู้ว่าสาเหตุของโรคอาจมาจากปัจจัยทางจิตวิทยาและทางการเเพทย์ แต่มาขณะนี้ การศึกษาครั้งใหญ่ที่วิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของคน 113,000 คนอย่างละเอียด ค้นพบว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากที่สุดกว่าเท่าที่เคยมีมาว่า ‘พันธุกรรมเกี่ยวข้องกับโรคนอนไม่หลับ’ ผลการวิจัยนี้จะนำไปสู่การเเนวทางใหม่ในการค้นหาวิธีบำบัดโรค และยังเป็นข้อมูลใหม่ที่ชี้ว่า โรคนอนไม่หลับไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Genetics ไปเมื่อเร็วนี้ ซึ่งได้แหล่งข้อมูลมาจาก UK Biobank หน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่จัดเก็บข้อมูลทางการเเพทย์ระดับชาติเเละนานาชาติ ที่มุ่งเป้าในการเสาะหาวิธีป้องกัน วินิจฉัย และบำบัดโรคร้ายเเรงต่างๆ... Read More

10 เกร็ดความรู้ กับ ‘วันชาติอเมริกัน’

ก้าวแรกของสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศที่เป็นอิสระจากอาณานิคมอังกฤษ ผ่านคำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา หรือ Declaration of Independence ที่ถูกประกาศขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม คริสตศักราช 1776 ผ่านมากว่า 241 ปี มีหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้ อันดับที่ 1 มีการถกเถียงกันถึงวันชาติอเมริกันที่แท้จริง โดยนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันบางส่วน ระบุว่า วันชาติอเมริกาควรเป็นวันที่ 2 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบคำประกาศอิสรภาพ หรือ Declaration of Independence เพื่อผลักดันการแยกตัวจากเครือจักรภพ แต่กว่าที่... Read More

‘กำไลฉุกเฉิน’ เตือนภัยแบบเรียลไทม์ – ระบุพิกัดช่วยเหลือผ่าน GPS

กำไลฉุกเฉิน Highlight Bracelet กำไลฉุกเฉินที่มาพร้อมอุปกรณ์ติดตามตัวผ่านระบบ GPS และเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในตัว อุปกรณ์สุดล้ำสมัยนี้ได้รับการออกแบบโดย Hanne Palsson นักประดิษฐ์สาวจากสวีเดน Hanne บอกว่า เมื่อผู้ประสบเหตุบีบลงไปที่ปุ่มฉุกเฉิน 2 จุดบนกำไลดังกล่าว จนปรากฏไฟสีแดงขึ้นบนกำไลนี้ ระบบจะโทรศัพท์ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินทั้ง 7 เบอร์ที่เจ้าของกำไลเป็นผู้บันทึกไว้ เช่น เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล สถานีตำรวจในท้องที่ หรือเบอร์สมาชิกในครอบครัว เมื่อปลายสายตอบรับ เจ้าของกำไลสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านไมโครโฟนและลำโพงในตัว ก่อนที่กำไลจะปรากฏแสงสีเขียวขึ้นมา เพื่อยืนยันว่าการช่วยเหลือจะมาถึงในไม่ช้า นอกจากโทรศัพท์ติดต่อได้แล้ว กำไลไฮเทคนี้ยังสามารถส่งข้อความฉุกเฉินได้ พร้อมระบุพิกัดที่เจ้าของกำไลอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย... Read More